De Jessy & Betty Blumenthal Stichting

De Jessy & Betty Blumenthal Stichting

Bunsinglaan 1A
3709 JN Zeist

06-53414520

p.dinkgreve@kpnplanet.nl

ANBI adres

Bunsinglaan 1A, 3709 JN, Zeist

RSIN nummer

854462594

KvK nummer

61724432

Doel, missie, bestaansreden

Het ondersteunen, financieel en anderszins van organisaties en instellingen die het algemeen- en sociaal belang dienen.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie maken.

Documenten

2018

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2017

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting