De Jessy & Betty Blumenthal Stichting

De Jessy & Betty Blumenthal Stichting


p.dinkgreve@kpnplanet.nl

ANBI adres

RSIN nummer

KvK nummer

61724432

Doel, missie, bestaansreden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.