Intercessors International Nederland

Intercessors International Nederland

Postbus 327
3900 AH Veenendaal

0318-518217

intercessorsnederland@hotmail.com

ANBI adres

Postbus 327

RSIN nummer

807803650

KvK nummer

30154975

Doel, missie, bestaansreden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen

Documenten

2013

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

2012

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012