Oasis Trails (Stichting)

Oasis Trails

Postbus 234
3440 AE Woerden

0348-417734

info@oasistrails.org

ANBI adres

Postbus 234 3440 AE Woerden

RSIN nummer

806768800

KvK nummer

30146031

Doel, missie, bestaansreden

Doelstelling: Stichting Oasis Trails is in 1997 opgericht met als doel het bereiken van pelgrims en andere spirituele reizigers met het evangelie van Jezus Christus. Dat doel wordt bereikt door het (helpen) opstarten en exploiteren van onderkomens voor overnachting of ontspanning aan routes – of in plaatsen van geestelijke betekenis. Bestaansredenen: Veel zg. backpackers gaan voor langere tijd op reis om de wereld - , maar vooral om hun innerlijk te verkennen. De reis dient ten diepste om een antwoord te vinden op fundamentele levensvragen en/of om beslissingen te nemen voor de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die een pelgrimsroute bewandelen, zoals het Jacobspad naar Santiago de Compostela en voor reizigers die voor kortere of langere tijd neerstrijken in plaatsen (vooral in India) die bekend staan om hun spirituele betekenis. Niet zelden is er sprake van verwerkingsproblematiek wegens het verlies van een geliefde of religieuze houvast of wegens psychische beschadigingen uit het verleden. Backpackers ervaren naast een heleboel interessante avonturen ook vaak eenzaamheid en vervreemding en soms is er sprake van drugsproblematiek. Door het exploiteren van een laagdrempelig onderkomen met huiselijke sfeer en persoonlijke bejegening wil Oasis Trails in zowel de fysieke als de geestelijke behoeftes van spirituele reizigers voorzien. Sinds 1999 is een low budget herberg voor Santiago pelgrims in het Spaanse dorp Villamayor de Monjardin operationeel. Naast het aanbod van logies, bad en maaltijden wordt aan alle gasten, indien mogelijk, het Johannes-evangelie in hun moedertaal uitgereikt. De gasten worden uitgenodigd om de dagsluiting in de vorm van de Jezus-meditatie bij te wonen. Van dit aanbod wordt door vele gasten gebruik gemaakt.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Financieel beleidsplan: De stichting heeft geen winstoogmerk. In de low budget herberg met betalende gasten wordt voldoende geld gegenereerd om uit de kosten te komen en eventueel het realiseren van nieuwe projecten te financieren. De stichting werkt bijna uitsluitend met vrijwilligers. Dat geldt zowel voor bestuur als voor de ca 40 vrijwilligers die zich jaarlijks in de herberg of op andere wijze voor deze missie inzetten. Er is een declaratie regeling voor gemaakte kosten ten behoeve van de missie. Vrijwilligers, die in de herberg meewerken betalen zelf hun reis en krijgen gratis kost en inwoning. Vrijwilligers voor de locatie in India krijgen alleen gratis onderdak. De beheerders van het pelgrimshuis in Viana worden door hun achterban financieel ondersteund. Bestuurders verrichten hun taken zonder vergoeding, maar kosten voor reizen, overnachtingen, etc. kunnen gedeclareerd worden. Een echtpaar geeft al gedurende een aantal jaren leiding aan de herberg en heeft daaraan een duobaan met salaris op minimum niveau. Voor technische taken op gebied van publicatie, website en sociale media worden zo nodig zzp-ers ingeschakeld tegen het gebruikelijk tarief voor die diensten of op basis van een redelijke overeenkomst. Oasis Trails houdt geen sponsoracties, noch worden er acceptgiro’s verstuurd. Toch zijn er een aantal sponsoren. Met deze inkomsten worden voornamelijk evangelisatiemateriaal en promotiekosten gefinancierd. De stichting beschikt over een financiële reserve. Dat vermogen is ondergebracht in een spaartegoed en dient voor de financiering van tegenvallende exploitatie, nieuwe initiatieven en calamiteiten. Voor dat laatste zijn overigens ook een WA verzekering en een ongevallenverzekering voor medewerkers afgesloten. In India wordt de missie onvermijdelijk geconfronteerd met uitzichtloze armoede. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst, na de nodige research, uit vermogen kleinschalige projecten opgezet worden om in individuele gevallen de nood te lenigen en meer perspectief te bieden. Geheel in overeenstemming met de statuten zal bij opheffing van de stichting het resterende vermogen overgedragen worden aan een instelling met gelijksoortige doelstelling.

Extra informatie

Zie boven

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

2014

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

2013

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur