PG Elim

PG Elim

Westbroeksebinnenweg 14a
3612 AJ Maarssen/Molenpolder

gvanderheijden@xmsnet.nl

ANBI adres

RSIN nummer

KvK nummer

Doel, missie, bestaansreden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.