Stichting Altijd Verder

Stichting Altijd Verder

Rondehoep Oost 9 O
1191 KA Ouderkerk aan de Amstel

104363555

ANBI adres

Rondehoep Oost 9 O 1191 KA Ouderkerk aan de Amstel

RSIN nummer

821707802

KvK nummer

34371393

Doel, missie, bestaansreden

Het ondersteunen van personen en instellingen, die zich bezighouden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve en andere algemeen nut beogende activiteiten (en alles wat daarmee in ruimste zin samenhangt)

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Het bestuur en de medewerkers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2013

Actueel beleidsplan

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur