Stichting Action Where Needed

Stichting Action Where Needed

Muldersweg 15
5941 MX Velden

06-22601088

travelira@hotmail.com

ANBI adres

Muldersweg 15, 5941 MX, Velden, 06-22601088

RSIN nummer

8201.54.349

KvK nummer

17237484

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: daar waar nodig te ondersteunen in crisis situaties zoals bij natuurrampen, een persoonlijke crisis, een familie crisis of een economische crisis. Beleidsplan is om ieder jaar gemiddeld 15 kleinschalige projecten uit te voeren in hoofdzakelijk Myanmar en Nepal en de daarvoor benodigde middelen aan donaties te genereren.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle overhead kosten en reiskosten zijn voor rekening van de voorzitster van de stichting, die ook alle projecten persoonlijk uitvoert met behulp van lokale vrijwilligers.

Documenten

2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012