stichting Ambon

stichting Ambon

Wadenoyenlaan 12
4001 TH Tiel

0344 653934

patih@wxs.nl

ANBI adres

Wadenoyenlaan 12 4001 TH Tiel tel: 0344 653934 patih@wxs.nl

RSIN nummer

818958388

KvK nummer

30235693

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: de verkondiging en verspreiding,in woord en geschrift,van het evangelie van Gods woord, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.