Stichting Barmhartige Samaritaan

Stichting Barmhartige Samaritaan

Stratumsedijk 101 - 103
5614 HP Eindhoven

040-2136500

info@stibasa.nl

ANBI adres

Stratumsedijk 101 - 103 te 5614 HP Eindhoven Telefoonnummer 040-2136500

RSIN nummer

814218556

KvK nummer

17172731

Doel, missie, bestaansreden

Stibasa is een organisatie met als doelstelling hulp te bieden aan (ex-) drugs- en/of alcohol verslaafden en daklozen, hen op te vangen en begeleiden naar een leven zonder verslaving. StiBaSa staat voor Stichting Barmhartige Samaritaan Wij bieden ontwenning en resocialisatie op christelijke grondslag.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.