Stichting Bless the Nation

Stichting Bless the Nation

Couwenhoven 5504
3703 EV Zeist

0306952691

blessthenation@gmail.com

ANBI adres

Couwenhoven 5504 3703 EV Zeist

RSIN nummer

815730354

KvK nummer

41187568

Doel, missie, bestaansreden

Het verkondigen van het Evangelie.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en de bestuurders zijn onbezoldigd.

Documenten

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

2012

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten