Stichting Care for Care

Stichting Care for Care

Slijkwellsestraat 20 A
5325 KB Well (GLD)

073-6311111

offices@careforcare.org

ANBI adres

offices@careforcare.org

RSIN nummer

8080.90.288

KvK nummer

33307005

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft als doel het verlenen van materiƫle steun aan zendings- en ontwikkelingsprojecten wereldwijd en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De stichting Care for Care is opgericht vanuit het verlangen om steun te verlenen aan ontwikkelingsprojecten en zendingswerk in de breedste zin van het woord. Vaak kampen zendingsorganisaties en hulporganisaties met gebrek aan inkomsten. Giften voorzien vaak maar deels in de kosten. Het doel van Care for Care is om een extra geldstroom te vormen voor dit soort projecten. Vandaar dat de doelstelling luidt: het verlenen van materiƫle steun aan zendings- en ontwikkelingsprojecten. De Stichting probeert geldstromen aan te boren die ten goede komen aan het ontwikkelingswerk. Dit kan zowel zijn via giften van particulieren als van ondernemingen. Verder probeert de stichting ook zelf een eigen geldstroom op gang te krijgen door activiteiten van betrokkenen.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De Stichting kent geen medewerkers in loondienst. Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze dienen onderbouwd te worden met facturen en bonnen. Het bestuur kan besluiten vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Documenten

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

2013

Actueel beleidsplan

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012