Stichting CFT-Nederland (Christians for Truth, Christenen voor de Waarheid)

Stichting CFT-Nederland (Christians for Truth, Christenen voor de Waarheid)

Hippolytuslaan 2
9991AK Middelstum

0595557920

secretariaat@cftnederland.nl

ANBI adres

Hippolytuslaan 2, 9991AK Middelstum 0595 557920 secretariaat@cftnederland.nl

RSIN nummer

802509216

KvK nummer

41132722

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: het beschermen en het bevorderen van het christelijk leven en een christelijk perspectief op de wereld als zijnde fundamenteel gerechtvaardigd en geopenbaard in de Bijbel.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging en kan een onkostenvergoeding krijgen die de wettelijke vrijwilligersvergoeding niet te boven kan gaan. De stichting heeft geen werknemers

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Overzicht 2016

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Toelichting verlies- en winstrekening en balans

Verlies- en winstrekening