Stichting De Enghoeve (Gespecialiseerd Behandelcentrum en zorgboerderij )

Stichting De Enghoeve

De Eng 7
4288 JT Uitwijk

06-36332373

administratie@enghoeve.nl

ANBI adres

Post/bezoekadres: Eng 7, 4288 JT UITWIJK Telefoon: 06-36332373

RSIN nummer

816878675

KvK nummer

18083324

Doel, missie, bestaansreden

Stichting De Enghoeve is een zorginstelling op een groene buitenlocatie. De doelgroepen zijn onderverdeeld in Jeugd (18-) en Volwassenen (18+). Op De Enghoeve werken we vanuit de visie dat ieder mens waardevol en uniek is, met zijn eigen unieke mogelijkheden, wensen en verlangens. Het samen vormgeven aan de inhoud van de behandeling, waarbij de cliënt de eigen regie houdt, vinden we erg belangrijk. We werken vanuit een systemisch perspectief, de cliënt is onderdeel van zijn systeem. Onze missie is het voor velen mogelijk te maken een "plekje" te hebben waar je je thuis mag voelen, waar je kan spelen, lachen, huilen, praten, groeien, ontwikkelen. Waar je mag oefenen met pasverworven sociale vaardigheden, waar je emoties er gewoon mogen zijn en waar we toch in het hier en nu blijven. Kortom, een plek waar je helemaal jezelf mag zijn. We geven daarom iedereen de ruimte die hij of zij nodig heeft om te kunnen ontspannen, tot rust te komen om vandaaruit in contact te komen met anderen, te kunnen groeien en ontwikkelen. We respecteren elkaars grenzen. Pas wanneer iemand het gevoel heeft de grens te kunnen aangeven en het gevoel heeft dat die gerespecteerd wordt, kan je ontspannen en open in contact staan met elkaar! We betrekken het systeem van de cliënt zo optimaal mogelijk in de behandeling. "Samen, met rust en aandacht, present zijn, kleinschalig, plezier, ruimte voor iedereen" zien we als waarden, waar we allen ook waarde aan hechten. Hoe deze waarden te behouden in een tijd van veel groei en verandering is een uitdaging waar we met elkaar voor staan en waar we de komende jaren blijvend en stelselmatig aandacht aan willen blijven

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De werknemers worden beloond volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Naast de werknemers zijn er ook vrijwilligers betrokken bij De Enghoeve, waaronder de Raad van Toezicht.

Extra informatie

www.stichting-enghoeve.nl

Documenten

2017

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2016

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

2015

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten