Stichting Emmanuel

Stichting Emmanuel

Koningin Julianastraat 93
7415 GK Deventer

0570 626971

ANBI adres

Koningin Julianastraat 93 7415 GK Deventer

RSIN nummer

809386495

KvK nummer

41244677

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel ‘het bevorderen van het Evangelie in woord en daad in Deventer en omgeving, met gebruikmaking van alle daartoe geëigende middelen’. De missie van de Stichting Emmanuel is het aanbieden en beheren van (vastgoed)faciliteiten ten behoeve van organisaties met een Bijbelse grondslag of die een algemeen maatschappelijk belang dienen.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Documenten

2015

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting