Stichting Evangelieboekhandel De Open Poort (Kinderwerk De Open Poort )

Stichting Evangelieboekhandel De Open Poort

Postbus 234
3440AE Woerden

0348-417734 (Wim vd Heuvel)

jongpart@tiscali.nl

ANBI adres

Postbus 234, 3440AE, Woerden

RSIN nummer

2883879

KvK nummer

30040123

Doel, missie, bestaansreden

De Open Poort heeft als doel het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in Bijbel wordt beschreven en dit dient te worden opgevat in de ruimste zin van het Woord. Filosofie achter het doel is de opdracht van Jezus Christus om onze naaste lief te hebben als onszelf en God boven alles en om te zien naar weduwen en wezen. De doelgroep van De Open Poort is sinds 2004 kinderen op Curaçao, in de leeftijd van kinderen op de crèche tot en met tieners. Met het bereiken van de kinderen ontstaat ‘automatisch’ een relatie met het gezin, ouders/familie. In die relatie worden meestal de noodzaak voor praktisch hulp gezien en wordt geprobeerd daar hulp in te bieden.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten bestaan volledig uit giften welke worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te (doen) realiseren. Er zijn geen werknemers en bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Extra informatie

De Nederlandse Stichting Evangelieboekhandel De Open Poort is verbonden met Stichting Kinderwerk De Open Poort op Curacao. Alle middelen van de Nederlandse stichting worden voor 100% ter beschikking gesteld aan Kinderwerk De Open Poort.

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

2015

Nieuwsbrief oktober 2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Nieuwsbrief Februari 2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Nieuwsbrief December 2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Nieuwsbrief Maart 2014

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Nieuwsbrief September 2014

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief maart 2014