Stichting het is zaliger te geven dan te ontvangen

Stichting het is zaliger te geven dan te ontvangen

Pyramideweg 5
8321 CG Urk

info@schildertennapel.nl

ANBI adres

Pyramideweg 5, 8321 CG Urk

RSIN nummer

812808150

KvK nummer

39084427

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van instellingen welke tot doel hebben de verspreiding van het evangelie, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en de bestuurders zijn onbezoldigd.

Documenten

2016

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten