Stichting Oecumenische Kerkzaal/ Stiltecentrum Diakonessenhuis Zeist

Stichting Oecumenische Kerkzaal/ Stiltecentrum Diakonessenhuis Zeist

Nijenheim 21 01
3704 AJ ZEIST

030 6960961

dicky.hermans@kpnmail.nl

ANBI adres

Nijenheim 21 01 3704 AJ ZEIST

RSIN nummer

803584088

KvK nummer

41181039

Doel, missie, bestaansreden

Doelstelling: In de statuten van de Stichting staat te lezen: De stichting heeft ten doel: het stimuleren en verrichten van activiteiten, welke bevorderlijk kunnen zijn voor de uitoefening van kerkelijke diensten en / of herdenkingen in het Diakonessenhuis te Zeist, en het creƫren van een plaats voorbezinning in voorgemeld ziekenhuis. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords Samenvattend: de stichting heeft tot doel kerkdiensten te houden in de kerkzaal van het Diakonessenhuis met de verzorging van alles wat daar bij past en nodig is.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Beloningsbeleid: Niemand van de bestuursleden ontvangt een vergoeding/beloning uit de gelden die beheerd worden door de Stichting. Allen voeren pro Deo hun taak uit.

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten