Stichting Ondersteuning Zendelingen

Stichting Ondersteuning Zendelingen

Wederik 188
8446 PC Heerenveen

0513-629132

stichting-soz@hotmail.com

ANBI adres

RSIN nummer

821285610

KvK nummer

01163457

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel : • Het geven van ondersteuning en hulp aan zendelingen, zodat zij zich volledig kunnen wijden aan hun missie • En verder alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Bestuurders ontvangen geen vergoeding. Geheel vrijwillig.

Documenten

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2013

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

2012

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting