Stichting SOPTOM-Nederland

Stichting SOPTOM-Nederland

Weegbree 16
9302AS Roden

050.5012220

soptom@kpnplanet.nl

ANBI adres

Weegbree 16, Roden

RSIN nummer

816177132

KvK nummer

41020105

Doel, missie, bestaansreden

Voorlichting m.b.t. houden en verzorgen van alle soorten schildpadden, opvang van overtollige, gevonden of in beslag genomen schildpadden. Nederlandse vertegenwoordiging van SOPTOM-Frankrijk t.b.v. wereldwijde bescherming van schildpadden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.