Stichting Steunfonds Overgooi

Stichting Steunfonds Overgooi

Veendijk 13
1231 PB Loosdrecht

joh.dekens@planet.nl

ANBI adres

Veendijk 13, 1231 PB, Loosdrecht

RSIN nummer

812632692

KvK nummer

32098906

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel het initiëren en in financiële zin ondersteunen van projecten, wereldwijd, die een concrete bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en dieren in noodsituaties. De stichting richt zich in belangrijke mate op kleinschalige activiteiten.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuurders ontvangen geen beloning en uitsluitend voor buitenlandse reizen een (gedeeltelijke) vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Documenten

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.