Stichting Sumbing Bibir

Stichting Sumbing Bibir

Sparrenhof 27
6581 NA Malden

06 1993 3955

info@sumbingbibir.com

ANBI adres

Postbus 530, 3700 AM Zeist

RSIN nummer

80454 1449

KvK nummer

4122 6311

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: a. het financieel steunen van patiƫnten behandeling, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek van aangeboren aandoeningen in het aangezicht in Indonesiƫ en andere ontwikkelingslanden; b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruime zin des woords.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Het bestuur ontvangt geen beloning en/of geen vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden.

Documenten

2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012