Stichting tot Bevordering van Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek naar de Romaanse Wortel van Onze Cultuur

Stichting tot Bevordering van Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek naar de Romaanse Wortel van Onze Cultuur

Nassau Odijkstraat 67
2596AG Den Haag

070 220 13 62

sm.moors@casema.nl

ANBI adres

sm.moors@casema.nl

RSIN nummer

KvK nummer

41187654

Doel, missie, bestaansreden

Het bevorderen van onderzoek naar de Romaanse/Franse elementen in de Nederlandse cultuur en de eventuele verspreiding van de resultaten hiervan.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen beloning.

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.