Stichting tot Ondersteuning van de Evangelisatieverkondiging in Putten e.o.

Stichting tot Ondersteuning van de Evangelisatieverkondiging in Putten e.o.

Tweeboomlaan 120
1624 EH Hoorn

033-2996988

ANBI adres

Tweeboomlaan 120 1624 EH Hoorn

RSIN nummer

804508355

KvK nummer

41041898

Doel, missie, bestaansreden

Het bevorderen van de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in Putten en omstreken, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting betaalt geen salarissen en vergoedingen.

Documenten

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting