Stichting tot Ondersteuning van de Evangelisatieverkondiging in Putten e.o.

Stichting tot Ondersteuning van de Evangelisatieverkondiging in Putten e.o.

Tweeboomlaan 120
1624 EH Hoorn

033-2996988

ANBI adres

RSIN nummer

804508355

KvK nummer

41041898

Doel, missie, bestaansreden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting