Stichting Vrienden met LEF

Stichting Vrienden met LEF

Hambakenwetering 8c
5231 DC 's-Hertogenbosch

0653929658

joop@lef-magazine.nl

ANBI adres

Hambakenwetering 8c 5231 DC 's-Hertogenbosch

RSIN nummer

852338855

KvK nummer

56866828

Doel, missie, bestaansreden

Het doel van de stichting is het onder de aandacht brengen van verslaving en de gevolgen van verslaving in al haar verschijningsvormen en dit alles in de ruimste zin, onder meer door het (doen) uitbrengen van een publiekstijdschrift dat zich richt op verslaafden en ex-verslaafden, alsmede op subdoelgroepen zoals onder meer familie en hulpverleners van (ex)verslaafden. Het doel is mede het verwerven van fondsen ten behoeve van de voorlichting over verslaving en verslavingszorg onder andere door het uitbrengen van een publiekstijdschrift dat zich richt op verslaafden en ex-verslaafden, alsmede op subdoelgroepen zoals onder meer familie en hulpverleners van (ex)verslaafden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

In verband met de werkzaamheden voor de stichting hebben de bestuursleden geen recht op een vacatievergoeding. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Documenten

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2013

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.