Stichting Youth for Christ Deventer

Stichting Youth for Christ Deventer

Zwaluwenburg 2B
7423 DS Deventer

0570-617258

info@yfcdeventer.nl

ANBI adres

YfC|The Mall Deventer Zwaluwenburg 2B 7423 DS Deventer 0570-617258 info@yfcdeventer.nl

RSIN nummer

816791077

KvK nummer

41244333

Doel, missie, bestaansreden

Wij hebben een hart voor jongeren en zijn geïnteresseerd in hun leefwereld, hun ambities, hun dromen. We geloven dat jongeren Gods hart ontdekken als wij ons hart met hen delen. We organiseren daarom activiteiten voor jongeren die aansluiten bij de eigen lokale jongerencultuur. YfC|Deventer is actief op drie werkvelden: School, Kerk, en straat (wijk). Op school d.m.v. Rock Solid en diverse activiteiten in het kader van de Brede school. In de kerk op het gebied van advies, coördinatie, en uitvoering van jongerenwerk binnen de kerk. Op straat(wijk) d.m.v. The Mall in wijk 5 in Deventer (Colmschate en de vijfhoek) Youth for Christ is een christelijke jongerenorganisatie die wereldwijd onvoorwaardelijk voor jongeren gaat. Missie: De medewerkers en vrijwilligers van Youth for Christ Deventer willen jongeren een veilige plek bieden. Plekken waar ze kunnen groeien in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht. We doen dit vanuit het verlangen om jongeren in ontmoeting te brengen met Jezus Christus. We willen hen helpen naar Zijn bedoelingen te leven. Uitgangspunten: Een hart voor jongeren en een hart voor God We willen jongeren ons hart laten zien. We zijn geïnteresseerd in hun leefwereld, hun ambities, hun dromen. Wij geloven dat jongeren Gods hart ontdekken als wij ons hart met hen delen. Zijn waar jongeren zijn We organiseren activiteiten voor jongeren die aansluiten bij hun eigen lokale jongerencultuur. Educatiedoelstelling Binnen de school, bieden wij ondersteuning bij het behandelen van maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s (educatiedoelstelling).

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Beroepskrachten: Zijn gedetacheerd door Youth for Christ Nederland. Stagiaires, vrijwilligers en bestuursleden ontvangen alleen onkostenvergoeding op basis van declaratie.

Documenten

2013

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012