Stichting Zomaar mijn dag

Stichting Zomaar mijn dag

Punter 10-10
8242 DC Lelystad

0320 - 24 62 02

info@zomaarmijndag.nl

ANBI adres

Punter 10-10, 8242 DC Lelystad

RSIN nummer

KvK nummer

56.56.50.11

Doel, missie, bestaansreden

Zomaar mijn dag is een stichting met als doel mogelijkheden bedenken en benutten om een persoon of groep een plezierige dag te laten beleven

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Vrijwilligers zonder beloning

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.