Vereniging Masjid Nour

Vereniging Masjid Nour

Gildekamp 5
5431 SP Cuijk

06-14124417

k.bakkali@hotmail.com

ANBI adres

Gildekamp 5 5431 SP Cuijk

RSIN nummer

8034.45.763

KvK nummer

40218821

Doel, missie, bestaansreden

De activiteiten van de vereniging hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Alle activiteiten zijn voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. De vereniging doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De vereniging wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad). Zoals in de doelstelling hierboven genoemd, zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor de vereniging.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Het bestuur bestaat uit: M. Torqui (voorzitter) M. Chokri (penningmeester) M. Arrogi (secretaris) A. Eddafir (bestuurslid) De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Extra informatie

BELEIDSPLAN De hoofdpunten uit het beleidsplan zijn: * Primair een gebedshuis voor alle mensen * Het vergroten van de betrokkenheid van de jongeren * Het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie * Diverse commerciële activiteiten ontplooien ten behoeve van de vereniging

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2015

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting